Selecteer een pagina

 

Activerend Werk

Met het centrum voor Activerend Werk werken we dubbel samen. Mensen kunnen via Activerend Werk een traject volgen bij ons om stappen te zetten op weg naar werk én wij hebben de website van Activerend Werk gemaakt en onderhouden die nog steeds!
activerendwerk.nl

Cynthia de Heer

Wanneer het om video’s maken gaat, gaan we graag een samenwerking aan met Cynthia. Op haar website zijn voorbeelden van haar werk als videograaf te vinden.
cynthiadeheer.nl

Praktische Zaken

Via Stadskrachtarnhem.nl werken we samen met Praktische Zaken. We helpen allebei Arnhemmers verder die hun buurt, wijk of stad willen verbeteren door zelf initiatief te nemen. Praktische Zaken richt zich op bedrijfsvoering en Stadskrachtarnhem.nl meer op algemene informatie en stappenplannen. Zo vullen we elkaar mooi aan en helpen we initiatieven in Arnhem verder!
praktischezakeninarnhem.nl

 

 

Activerend Werk

Met het centrum voor Activerend Werk werken we dubbel samen. Mensen kunnen via Activerend Werk een traject volgen bij ons om stappen te zetten op weg naar werk én wij hebben de website van Activerend Werk gemaakt en onderhouden die nog steeds!
activerendwerk.nl

Cynthia de Heer

Wanneer het om video’s maken gaat, gaan we graag een samenwerking aan met Cynthia. Op haar website zijn voorbeelden van haar werk als videograaf te vinden. 
cynthiadeheer.nl

Praktische Zaken

Via Stadskrachtarnhem.nl werken we samen met Praktische Zaken. We helpen allebei Arnhemmers verder die hun buurt, wijk of stad willen verbeteren door zelf initiatief te nemen. Praktische Zaken richt zich op bedrijfsvoering en Stadskrachtarnhem.nl meer op algemene informatie en stappenplannen. Zo vullen we elkaar mooi aan en helpen we initiatieven in Arnhem verder!
praktischezakeninarnhem.nl

OP WEG NAAR WERK?

Wil je stappen zetten op weg naar werk? Daar kunnen we je bij BURO MLBRGN mee helpen.

BURO MLBRGN

Akkerwindestraat 41 6832CS Arnhem info@mlbrgn.nl