Selecteer een pagina

Dino Drake Design

Joost komt regelmatig bij ons langs zodat we elkaar kunnen inspireren. Daarnaast bedenkt en tekent Joost elke week voor onze facebookpagina een strip: Malle Burgers. In deze strip spelen gebeurtenissen uit onze wijk Malburgen of uit ons kantoor vaak een hoofdrol.
dinodrakedesign.nl

Activerend Werk

Met het centrum voor Activerend Werk werken we dubbel samen. Mensen kunnen via Activerend Werk een traject volgen bij ons om stappen te zetten op weg naar werk én wij hebben de website van Activerend Werk gemaakt en onderhouden die nog steeds!
activerendwerk.nl

Cynthia de Heer

Wanneer het om video’s maken gaat, gaan we graag een samenwerking aan met Cynthia. Op haar website zijn voorbeelden van haar werk als videograaf te vinden.
cynthiadeheer.nl

Marco van Swelm

Marco schuift wekelijks aan bij BURO MLBRGN om hier te werken en onder andere zijn vakkennis te delen. Daarnaast is hij een welkom klankbord voor de andere programmeurs.
minea.nl

Monique de Hullu

Monique is onze kritische wervelwind die graag spart over media- en communicatiezaken, maar ook over eigen regie en het verbeteren van zorg- en hulpverlening. Zie je een paar zakken kleding liggen? Die zijn waarschijnlijk van Monique; waar nodig functioneren wij af en toe als ‘hub’ in haar ondersteuningsnetwerk.
moniquedehullu.nl

Praktische Zaken

Via Onderaf.nl werken we samen met Praktische Zaken. We helpen allebei Arnhemmers verder die hun buurt, wijk of stad willen verbeteren door zelf initiatief te nemen. Praktische Zaken richt zich op bedrijfsvoering en Onderaf.nl meer op algemene informatie en stappenplannen. Zo vullen we elkaar mooi aan en helpen we initiatieven in Arnhem verder!
praktischezakeninarnhem.nl

 

Dino Drake Design

Joost komt regelmatig bij ons langs zodat we elkaar kunnen inspireren. Daarnaast bedenkt en tekent Joost elke week voor onze facebookpagina een strip: Malle Burgers. In deze strip spelen gebeurtenissen uit onze wijk Malburgen of uit ons kantoor vaak een hoofdrol.
dinodrakedesign.nl

Activerend Werk

Met het centrum voor Activerend Werk werken we dubbel samen. Mensen kunnen via Activerend Werk een traject volgen bij ons om stappen te zetten op weg naar werk én wij hebben de website van Activerend Werk gemaakt en onderhouden die nog steeds!
activerendwerk.nl

Cynthia de Heer

Wanneer het om video’s maken gaat, gaan we graag een samenwerking aan met Cynthia. Op haar website zijn voorbeelden van haar werk als videograaf te vinden.
cynthiadeheer.nl

Marco van Swelm

Marco schuift wekelijks aan bij BURO MLBRGN om hier te werken en onder andere zijn vakkennis te delen. Daarnaast is hij een welkom klankbord voor de andere programmeurs.
minea.nl

Monique de Hullu

Monique is onze kritische wervelwind die graag spart over media- en communicatiezaken, maar ook over eigen regie en het verbeteren van zorg- en hulpverlening. Zie je een paar zakken kleding liggen? Die zijn waarschijnlijk van Monique; waar nodig functioneren wij af en toe als ‘hub’ in haar ondersteuningsnetwerk.
moniquedehullu.nl

Praktische Zaken

Via Onderaf.nl werken we samen met Praktische Zaken. We helpen allebei Arnhemmers verder die hun buurt, wijk of stad willen verbeteren door zelf initiatief te nemen. Praktische Zaken richt zich op bedrijfsvoering en Onderaf.nl meer op algemene informatie en stappenplannen. Zo vullen we elkaar mooi aan en helpen we initiatieven in Arnhem verder!
praktischezakeninarnhem.nl

OP WEG NAAR WERK?

Wil je stappen zetten op weg naar werk? Daar kunnen we je bij BURO MLBRGN mee helpen.

BURO MLBRGN

Akkerwindestraat 41 6832CS Arnhem info@mlbrgn.nl